MANDUCA XT | MANDUCA FIRST, Versiuni Manduca: MANDUCA FIRST

Manduca First, Rainbow Day - Marsupiu Ergonomic 18%
Manduca First, Rainbow Night - Marsupiu Ergonomic 16%
Manduca First, Teal - Marsupiu Ergonomic 18%
Manduca First, Powder - Marsupiu Ergonomic 18%
Manduca First, Gold - Marsupiu Ergonomic 18%
Manduca First, PureCotton NightBlack - Marsupiu Ergonomic 18%
Manduca First, PureCotton DarkGrey - Marsupiu Ergonomic 18%