Wrap țesut Lenny Lamb, LENNY LAMB

Wrap tesut Lennylamb - CAFFE LATTE - size M (4,6m)
Wrap tesut Lennylamb - Waterfall - Size S (4,2m)
Wrap tesut Lennylamb - Smoky Mint - size M (4,6m)